Kunstenaars gezocht

We zijn op zoek naar gepassioneerde creatieve vakidioten die de gave bezitten om hun enthousiasme voor hun vak over te brengen en de kinderen kunnen helpen om de vorm te vinden bij wat zij allemaal bedenken.

Je bent daarbij in staat om:

 • een uitdagende inspirerende workshop aan te bieden
 • je in het werkproces bij voorkeur ondersteunend, i.p.v. sturend, op te stellen
 • kinderen aan te spreken op hun eigen creativiteit en ze zelf oplossingen laten bedenken
 • het belang van samenwerking en respect voor elkaar en elkaars werk en een positieve opbouwende houding uit te dragen

Wij bieden :

 • Een superleuke inspirerende werkweek
 • Een financiële vergoeding

Aanmelden:

Je kunt je tot 1 juli aanmelden door een voorstel voor een workshop + je cv op te sturen.

Meer informatie over onze methodiek en werkwijze en/of een voorstel indienen? Stuur een mailtje naar Monique -> kunstkluts@gmail.com

Beschikbaarheid:

Vergeet niet te vermelden voor welk project en op welke data je beschikbaar bent. Niet iedere workshop zal vanzelfsprekend 5 dagen achter elkaar plaatsvinden. Het kan ook dat twee verschillende workshops elkaar afwisselen dus als je een kortere workshop aan wilt bieden kan dat ook.

Achtergrondinfo bij Luchtkastelen bouwen in het Theater:

Wat het meest tot de verbeelding spreekt bij Zimihc Theater Stefanus is dat het een écht theater is. Supercool natuurlijk en bovendien kan het zeker iets toevoegen aan het resultaat van deze creatieve bouwweek. We werken vanuit het gezamenlijke thema ‘Luchtkastelen bouwen in het Theater’. In het theater kunnen we niets aan de grond bevestigen maar het theatergrit nodigt uit om met behulp van touwen en katrollen een bouwwerk te ondersteunen. Dit biedt unieke mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan bouwsels laten groeien en krimpen, laten zwieren, zwaaien, rammelen en waaien.

We zouden het geweldig vinden als er aan het eind van de week niet alleen een bouwwerk te zien is. maar dat de kinderen met beweging, licht en geluidseffecten het geheel tot leven gaan wekken. Dit betekent dat we ook workshops zoeken die zich bezighouden met licht en geluid. Kan jij met dit gegeven een uitdagende workshop bedenken? Laat het ons weten!

Voor de laatste 2 dagen zoeken we een regisseur / choreograaf die samen met de kinderen alles samenvoegt en een plan maakt voor de eindpresentatie. Hier kan je ook voor aanmelden!

Grofweg zien de workshops per dag er dan als volgt uit:

 • 2 verschillende bouwworkshops voor de bouwers en knutselaars
 • 1 schilder workshop, bijv. 3d schilderingen van papier en karton / decorbouwers
 • 1 workshop waar objecten gemaakt worden die geluid produceren
 • 1 workshop waar met licht en projecties gewerkt wordt
 • 1 workshop fysiek bewegen / dansen / sporten (speciaal voor de kinderen met heel veel energie)

Feiten op een rijtje :

 • Locatie:                       ZIMIHC THEATER STEFANUS
 • Adres:                          Braziliëdreef 2, Utrecht
 • Data:                            ma 18 t/m vr 22 juli 2016
 • Workshoptijden:     14.00 – 17.00 uur
 • Werktijden:               13.30 – 17.30 uur

Vijf middagen met 6 workshops per middag. Een workshop wordt begeleid door een kunstenaars/docent en minimaal 1 assistent. Er doen per workshop max 15 kinderen mee. Doel is dat er aan het eind van de week een giga groot allemachtig prachtig bewegend, geluid makend bouwwerk staat. We sluiten af met een feestelijke presentatie waarbij de kinderen de geheimen van hun luchtkasteel onthullen aan familie, vriendjes en buurtbewoners.

 

Achtergrondinfo bij Bouwen in de Bajes:

We werken vanuit het gezamenlijke thema ‘Bouwen in de Bajes’ en zoeken docenten die hier op eigen(zinnige) wijze invulling aan kunnen geven door materiaalgebruik of werkwijze. Je workshop zou bijvoorbeeld kunnen gaan over ontsnappen, of over hoe maak je contact met de buitenwereld als je opgesloten zit of we fantaseren over wat zich allemaal achter de muur afspeelt. Wij zoeken naar variatie in ons workshopaanbod. Denk dus ook aan werken met minder voor de hand liggende materialen, werken met licht, geluid, beweging. Maar ook een (be)schilder workshop mag niet ontbreken. Denk groots en meeslepend:-) Voor de benodigde materialen wordt gezorgd!

 • Locatie:                       De grote luchtplaats van de Vrije Wolf
 • Adres:                          Wolvenplein 27, Utrecht
 • Data:                            ma 15 t/m vr 19 augustus 2016
 • Workshoptijden:     1400 – 17.00 uur
 • Werktijden:               13.30 – 17.30 uur

Per middag zijn er 6 workshops. Een workshop wordt begeleid door een kunstenaars/docent en minimaal 1 assistent. Er doen per workshop max 15 kinderen mee, maximaal 90 kinderen in totaal. Aan het eind van de week hebben we de voormalige luchtplaats tijdelijk omgetoverd tot een uitbundige fantasiewereld.

 

 

 

Advertentie